"Cawsom wely maint brenin ond gan nad oedd hyn yn cyd-fynd â'r sioe roedd yn rhaid i ni ei leihau maint y gwely am un llai, ”Cyfaddef Sandra. “Y peth yw bod yn rhaid i ni gyd-fynd â'r sioe. Pan ddaw pobl i mewn maen nhw'n chwilio am bethau i'ch galw chi allan ymlaen - pethau nad ydyn nhw'n cyfateb i'r sioe. "

Gyda'r Munster Koach y gellir ei adnabod ar unwaith wedi'i barcio o'i flaen, mae'r tŷ yn denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn, a phob Calan Gaeaf mae'r cwpl yn defnyddio eu cartref unigryw trwy gynnal digwyddiad elusennol i godi arian ar gyfer Byddin yr Iachawdwriaeth. Maen nhw'n annog gwesteion i wisgo i fyny, ac wrth gwrs, maen nhw'n chwarae rolau Lily a Herman Munster.

Edrychwch ar rai delweddau o'r tu mewn a'r tu allan i dŷ bywyd go iawn Munster isod, a pharatowch i fod yn genfigennus!

tŷ Munster go iawn

tŷ Munster go iawn

tŷ Munster go iawn

tŷ Munster go iawn

muns6

tŷ Munster go iawn